Viktiga LFF-frågor

  • • Att utvidga Grannsamverkan så att brottsligheten kan hållas nere.

  • • Att behålla Älvsjöskogen som rekreationsområde för de närboende.

  • • Att bevaka miljön bl a genom att delta i utarbetande av hastighetsbegränsningar och andra trafiksäkerhetsfrågor.

  • • Arbeta för Långsjöns framtid med dess badplats och promenadvägar.

  • • Samverka med övriga fastighetsägareföreningar för att gemensamt försöka påverka de stora frågorna som t ex fastighetsavgiften.

  • • Ge service till medlemmarna genom utlåning av maskiner och verktyg som ägs av föreningen.