Bli medlem i LFF

Föreningen är öppen för fastighetsägare i området Långsjö. Ett medlemskap per fastighet, oavsett hur många personer som bor på adressen.

Att bli medlem är väldigt enkelt!

Du sätter bara in årsavgiften, 100 kr, på postgiro 65 11 99 - 2. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningsavin eller som avsändare. Sen får du automatiskt LFF:s nyhetsbrev samt får ta del av våra medlemsförmåner m m som presenteras här på sidan.Sök