Välkommen till Långsjö och Långsjö Fastighetsägareförening!


Oavsett om ni precis flyttat in eller bott här länge vill vi berätta lite mer om Långsjö och Långsjö Fastighetsägareförening och vad vi kan göra för er och vad vi kan göra tillsammans.

Långsjö är ett av södra Stockholms mest attraktiva bostadsområden. Omväxlande villabebyggelse, trevlig blandning av barnfamiljer och seniorer, bra bussförbindelser, oaserna Långsjön och Älvsjöskogen samt närheten till Stockholm och köpcentrumet i Kungens Kurva-Skärholmen bidrar till områdets popularitet.

LFF bildades 1909 och har sedan dess arbetat för att slå vakt om Långsjös värden och för att utveckla vårt närområde. Viktiga frågor är arbetet mot bostadsinbrott, trafiksäkerhet, skötseln av gator, vägar och parker, samt bevarandet av Älvsjöskogens och Långsjöns kvaliteter.

Vi vill gärna bli fler i LFF och hoppas därför att ni blir medlemmar.