Det här gör LFF

 

TRYGGT BOENDE:

 • Projekt Grannsamverkan
 • Kontakt med Närpolisen
 • HemsäkerhetsfrågorTRAFIKSÄKERHET:

 • Åtgärder för bättre gator och vägar
 • Kontakt med stadsdelsförvaltningen
 • Aktiv uppföljning av gatu- och vägunderhåll samt hastighetsbegränslingar
 • Felanmälan och förbättringstipsSÄKERHETSINVENTERINGAR:

 • Felanmälan skyltar, belysning, skymmande träd och buskar

 

MILJÖFRÅGOR:

 • Älvsjöskogens Vänner (ÄV) vill vårda och bevara Älvsjöskogen som en orörd skog för motion och rekreation. ÄV är ett projekt i LFF.
 • Rädda Långsjön är en självständig förening för att höja Långsjöns vattenkvalitet. LFF samverkar med Rädda LångsjönINFORMATION:

 • Medlemsbladet LFF-info 4 ggr/år
 • Långsjöhistorik
 • Filmarkiv
 • Informationstavlor längs Långsjön och i ÄlvsjöskogenAKTIVITETER:

 • Årsmöte med gästföreläsare (mars)
 • Långsjörundan (sep/okt)
 • Parkstafetten (stöd till) maj
 • Guidade vandringar
 • Städkvällar vid Långsjön och i Älvsjöskogen (våren)MYNDIGHETSKONTAKTER:

 • Följer aktivt ”Långsjö-frågor” i Älvsjö stadsdelsnämnd, Stockholms stad samt hos andra myndigheterSAMVERKAN MED ANDRA:

 • Rädda Långsjön
 • Herrängens Gård
 • Andra föreningar i Älvsjö och HuddingeUTLÅNING:

 • Se förmånerMEDLEMSSERVICE:

 • Agerar och följer upp klagomål, synpunkteroch förslag från medlemmar.
 • Skapar kontakter för bildandet av nätverk